Dedykowane Rozwiązania Waste Management - Zarządzanie i utylizacja odpadów komunalnych. Komunikacja: GSM LoRaWAN WiFi


System kontroli zapełnienia pojemników, kontenerów, zbiorników na płyny:
 • Drenaży, odwodnień, rowów melioracyjnych
 • Studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych
 • Kanalizacji, studzienek deszczowych
 • Koszy na śmiecie
 • Zbiorników Asenizacyjnych (Szamb)
 • Zbiorników na wodę deszczową
 • Kontenerów na śmiecie
 • Zbiorników retencyjnych
 • Oczyszczalni ścieków

Dedykowane systemy typu:
 • Inteligentne Kosze
 • Inteligentne Szamba
 • Inteligentne Kontenery
 • Inteligentne zbiorniki
 • Waste Management
 • Smart Bin
 • Inteligentna Kanalizacja

Typy Komunikacji do wyboru:
 • LTE Cat M1
 • WiFi
 • LoRa
 • RF863MHz
 • RF902/915MHz
 • 2G/3G/4G/LTE/SMS/USSD
 • LoRaWAN
 • NB-IoT
 • GPS

Aplikacje:
 • Monitorowanie zapełnienia zbiorników retencyjnych, kanalizacji, melioracji, drenaży
 • Natychmiastowe i automatyczne powiadamianie o potrzebie wypompowania cieczy przez wozy asenizacyjne
 • Monitorowanie zapełnienia koszy, kontenerów, zbiorników
 • Optymalizacja logistyki odbioru śmieci
 • GEO-lokalizacja kontenerów i koszy na śmiecie
 • Przeciwdziałanie podtopieniom, zalaniom, przekroczeniu poziomu nieczystości
 • Natychmiastowe i automatyczne raportowanie i informowanie odbiorców śmieci
 • Zarządzanie utylizacją odpadów (Waste Management)
Opcjonalne czujniki:
 • opcjonalne czujniki: temperatury, ciśnienia, wilgotności do tworzenia "mapy pogody"
 • wykrywanie lotnych związków organicznych
 • stężenia gazów
 • zanieczyszczenia powietrza
 • czujniki jakości powietrza